Blog

Ẩm thực Nha Trang – nét văn hóa đặc sắc thu hút khách du lịch

Lên lịch “ăn sập” mọi món ngon Nha Trang trong chuyến du lịch sắp tới, ngại gì mà chưa “triển” ngay?! Ăn gì ở Nha Trang? – Câu hỏi tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Toạ lạc tại miền Trung Việt Nam, ẩm thực Nha Trang hội tụ tinh hoa từ nhiều khu vực […]

Những món ngon Nha Trang dành cho tín đồ ẩm thực

Lên lịch “ăn sập” mọi món ngon Nha Trang trong chuyến du lịch sắp tới, ngại gì mà chưa “triển” ngay?! Ăn gì ở Nha Trang? – Câu hỏi tưởng không dễ mà dễ không tưởng. Toạ lạc tại miền Trung Việt Nam, ẩm thực Nha Trang hội tụ tinh hoa từ nhiều khu vực […]

Chuyển lên trên